en | sk

Vízia

Národný konvent o Európskej únii opätovne otvára priestor pre celospoločenskú diskusiu o Európskej únii a jej budúcnosti, cez optiku slovenskej vízie. Silná pro-európska politika Slovenska deklarovaná Vládou SR je záväzkom aj pre...
Viac

Ciele

Cieľom Národného konventu o Európskej únii je definovať celospoločenskú, politickú a expertnú víziu „Akú Európu chceme?“ a priblížiť európske témy občanom.

Viac

Sme aj na facebooku